Dergi Ara >>
Araştırma
1. Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hastalarında Kişilik Örüntüsü
A Tamgaç, F Maner, PG Gökalp, M Öztürk, Y Altunkaynak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(1):5-15
ÖZET
TAM METİN
2. Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
H Güleç, K Sayar, MY Güleç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(1):16-24
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Bulimiya Nervozada Psikososyokültürel Etmenler
F Maner, A Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(1):25-37
ÖZET
TAM METİN
4. Psikiyatrik Bozukluklarda Gözlenen İntihar Davranışları
B Bakım, B Özçelik, O Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(1):38-47
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Bir Tardiv Akatizi-Diskinezi Vakası
O Öztürk, A Kalkay, E Kurt, T Oral, F Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(1):48-53
ÖZET
TAM METİN
6. Atipik Bir Nörosifiliz Vakası
Ç Öncel, Ç Erdoğan, A Oğuzhanoğlu, İ Can
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2007; 20(1):54-58
ÖZET
TAM METİN