Dergi Ara >>
Araştırma
1. Majör Depresyonda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler
M Karagöz, Üİ Alkaç, N Ergen, N Eradamlar, L Alpkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(3):120-128
ÖZET
TAM METİN
2. Migrenli Hastalarda Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak Lipid Peroksidasyonunun İncelenmesi
N Erdal, Y Altunkaynak, E Altunkaynak, M Öztürk, B Mutluay, A Köksal, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(3):129-135
ÖZET
TAM METİN
Derleme
3. Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS)
N Alpay, Ç Karşıdağ, R Kükürt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(3):136-148
ÖZET
TAM METİN
4. HIV ile Enfekte Hastalarda Gözlenen Psikiyatrik Bozukluklar
B Bakım, B Özçelik, KO Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(3):149-156
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Organik Etyolojiye Bağlı Panik Bozukluğu: Olgu Sunumu
AF Baykız, İ Doğan, C Çınar, M Gülsün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(3):157-163
ÖZET
TAM METİN
6. Corpus Callosum Agnezisi ve Şizofreni ilişkisi: Olgu Sunumu
MS Yazar, H Akar, E Erbek, L Alpkan, N Eradamlar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2005; 18(3):164-170
ÖZET
TAM METİN