Dergi Ara >>
Derleme
1. Psikiyatri ve bağımlılık tedavisi servislerinde sigara yasağı
MA Ersoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):4-9
Araştırma
2. Depresyonda bir biyolojik belirteç olarak kantitaif EEG analizi
A Özge, Ş Tot, Ü Çömelekoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):10-16
Derleme
3. Bipolar duygulanım bozukluklarında hızlı döngülü kavramı
AG Hariri, GU Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):17-23
Araştırma
4. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda psikopatoloji: Hemodiyaliz hastaları ile karşılaştırma
BM Savrun, M Salehnia, MR Altıparmak, N Kocabaşoğlu, İ Balcıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):24-28
Olgu Sunumu
5. Epilepsiye bağlı psikiyatrik bozukluklara ilişkin iki olgu sunumu
ME Sevim, SY Özdem, S Saner, M Türkmenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):29-32
Derleme
6. Ruh hastalıkları tedavisinde psikososyal bir boyut: Psikoeğitimsel bir model
ÜE Yurtsever, T Kutlar, N Tarlacı, K Kamberyan, M Yaman
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):33-40
7. Beden imgesi ve yeme davranışı bozuklukları ile medya ilişkisi
SH Aslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):41-47
Araştırma
8. Migren ve gerilim tipi başağrılarında ağrı ve sosyoekonomik özellikler
M Öztürk, B Öngel, Y Öztürk, D Soy, Y Altunkaynak, V Sözmen, S Baybaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):48-52
Olgu Sunumu
9. Pott hastalığı ile birlikte ortaya çıkan aortik psödoanevrizma
İ Elmacı, T Tansel, B Aslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):53-56
Araştırma
10. Oligogendrogliomalarda cerrahi ve radyoterapi
V Çalış, MD Çalış, M Taşkın, O İncekara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):57-60
11. Endokrin aktif hipofiz adenomları tedavi sonuçlarımız
MD Çalış, V Çalış, M Taşkın, O İncekara
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2001; 14(1):61-63