Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofrenide sosyodemografik ve klinik özellikler açısından cinsiyet farklılıkları
N Karamustafalıoğlu, H Atalay, F Atalay, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):4-11
2. Diyarbakır bölgesinde yas ve din ilişkisi
A Özçetin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):12-18
3. Tip II diabetik hastalarda psikiyatrik belirtiler ve kan şekeri kontrolü
M Kuloğlu, A Karaoğlu, M Atmaca, Y Özkan, AE Tezcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):19-23
Olgu Sunumu
4. Psikotik bulgularla ve epilepsi nöbetleri ile seyreden bir frontal astrositom olgusunda elektrokonvulsif tedavi
B Özçelik, S Çıtak, T Aker, İ Küçükali, C Ataklı, S Erkoç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):24-28
5. Barsak-mesane obsesyonları: Bir olgu sunumu
K Sayar, ÖA Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):29-32
Derleme
6. Beden dismorfik bozukluğu: Bir gözden geçirme
SH Aslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):33-41
Araştırma
7. Çocuklar için sosyal anksiyete ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği
T Demir, DE Demir, N Türksoy, E Özmen, Ö Uysal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):42-48
Derleme
8. Gergin omurilik sendromu
A Görgülü, S Çobanoğlu, C Hundemir, B Yanık
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):49-55
Araştırma
9. Beyin urları: Retrospektif bir çalışma
A Görgülü, S Çobanoğlu, H Özsüer, B Yanık, MK Hamamcıoğlu, C Kılınçer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2000; 13(1):56-64