Dergi Ara >>
Araştırma
1. Yatarak tedavi gören non-psikotik hastalarda kişilik bozuklukları
PG Gökalp, RB Solukçu, Ö Tuncay, ŞT Karadeniz, AN Babaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):5-10
2. Psikiyatri kliniklerinde yatan hastalarda psikofarmakoterapi ile gözlenen EKG değişiklikleri
C Karabulut, M Kuloğlu, AE Tezcan, F Ülkeroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):11-14
Olgu Sunumu
3. Feokromositoma ve yaygın anksiyete bozukluğu: Bir olgu sunumu
A Tecer, IB Kulaksızoğlu, S Özkan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):15-18
Araştırma
4. Kentsel kesimdeki Türk ilkokul çocuklarında yıkıcı davranış bozuklukları sıklığının incelenmesi
NM Mukaddes, M Öztürk, S Zoroğlu, S Bilge
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):19-22
5. Cinsel davranış bozukluğu gösteren çocukların dermatoglifik açıdan incelenmesi
MH Polat, YF Polat, H Cerit, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):23-25
Olgu Sunumu
6. Adli psikiyatride sorunlar (I): K.B. olayı
N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):26-30
Araştırma
7. Epileptik hastalarda santral sinir sistemi eksitabilitesinin araştırılması
A Altunhalka, K Durak, NK Ertaş, Ü Altın, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):31-40
8. Bilek kanalı sendromunun tanısında kullanılan elektrofizyolojik yöntemlerin karşılaştırılması
A Altunhalka, N Karagöz, M Saraçoğlu, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):41-55
Derleme
9. İnme sonrası (poststroke) mani
C Soylu, Mİ Coşkun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):56-61
Olgu Sunumu
10. Geçici motor afazi ve sol hemiparezi ataklarıyla karakterize bir komplike migren olgusu
A İlhan, K Saraç, S Kalı, A Bölük, C Özcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1999; 12(2):62-64