Dergi Ara >>
Araştırma
1. İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinin sağlık alanında çalışanlarda geçerlik ve güvenirliği
SH Aslan, ZN Alparslan, RO Aslan, C Kesepara, M Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):4-8
2. Kronik şizofren hastalarda ortaya çıkabilen depresyonun parkinsonizm ve negatif belirtilerden ayırdedilmesi
İ Eslek, C İlnem, F Yener
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):9-21
Derleme
3. Şizofrenide cinsiyet farklılıkları: Bir gözden geçirme
N Karamustafalıoğlu, N Tomruk, N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):22-32
Araştırma
4. Depresif hastalarda serum kolesterol, trigliserid seviyeleri ile intihar girişimi ve depresyon arasındaki ilişki
A Ataoğlu, M Özkan, A Sır, A Altındağ, Ö Özbulut
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):33-37
5. Yaşlılık depresyonunda trazodon ve paroksetinin rastgele tek-kör karşılaştırılması
M Ay, E Tezcan, M Kuloğlu, M Namlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):38-41
6. Tip II diabetes mellituslu hastalarda depresyon ve anksiyete bozuklukları
AÇ Özkürkçügil, O Doğan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):42-45
Derleme
7. Panik bozukluğunun klinik görünümünde farklı yönler
Ş Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):46-50
Araştırma
8. Malignant arteria serebri media enfarktında klinik gidiş ve prognoz
H Mısırlı, A Özge, N Akdemir, NY Erenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):51-55
Olgu Sunumu
9. Spinal disrafizmin eşlik etmediği servikal intradural lipom: Olgu sunumu
U Bostancı, E Beşkonaklı, T Güç, Aİ Ökten, G Akdemir, Y Taşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):56-58
10. Üç sarkoidozlu olguda serebral tutulum
S Sipahi, M Bilir, H Yanadağ, T Çağatay, S Demirci, T Karayel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(2):59-63