Dergi Ara >>
Çeviri
1. Madde kullanan hastaların gençlik dönemlerindeki hal ve gidiş bozuklukları
N Alpay, N Karamustafalıoğlu, R Kükürt, HE Karaman
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):5-8
Araştırma
2. Madde bağımlılarında derioymacığı bulguları
MH Polat, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):9-12
3. Hipogonadlarda benlik saygısı
Ö Uzun, F Özgen, ME Önde, S Battal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):13-15
4. Panik bozukluk ve mitral valv prolapsusu
AC Arık, Ö Yılmaz, L Altıntop, AR Şahin, G Özdemir
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):16-18
Derleme
5. Savaş, afet, işkence, tecavüz ve posttravmatik stres bozukluğu
AY Samancı, G Ekici
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):19-26
Araştırma
6. Ameliyathane ortamının çalışan ekip üzerinde yarattığı anksiyete düzeyinin incelenmesi
N Bölükbaş, N Karabulut, H Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):27-31
7. EEG'de yavaş dalgaların şizofren hastalarda klinik önemi
H Güz, AR Özen, N Dilbaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):32-37
Olgu Sunumu
8. Serum kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeyi normal olan bir nöroleptik malign sendrom (NMS) vakası
N Alpay, Ö Canbek, N Karamustafalıoğlu, Y Karaakın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):38-40
Derleme
9. Lewy cisimli demans - tanı ve tedavi
H Deniz, C İlnem, A Samancı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):41-48
Araştırma
10. Parkinson hastalığında psikoz
NB Tomruk, N Çiloğlu, N Alpay, F Özer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):49-53
11. Parkinson hastalığında önde gelen semptom ile ailede esansiyel tremor birlikteliğinin araştırılması
S Kızkın, F Özer, S Karşıdağ, M Ufacık, S Çetin, Ş Altınlı, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):54-57
Olgu Sunumu
12. Serebral tüberküloma (Bir olgu nedeniyle)
A Özge, H Mısırlı, NY Erenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):58-61
13. Servikal Pott: Olgu sunumu
Y Tüzün, ÇR Kayaoğlu, E Takçı, M Arık, P Polat, İH Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1998; 11(1):62-64