Dergi Ara >>
Derleme
1. Katatoni: Bir gözden geçirme
DK Şahinler, E Özmen
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):4-11
Araştırma
2. Major depresif bozukluk tedavisinde venlafaksin ve fluoksetinin etkinlikleri ve güvenilirliklerinin karşılaştırılması
AE Tezcan, M Kuloğlu, F Ülker, M Atmaca, C Karabulut, F Çulha, M Namlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):12-16
3. Migren ve gerilim başağrısının anksiyete, depresyon ve nörotik eğilim düzeyleri
Z Kocabaş, A Çelebi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):17-21
4. Depresif belirtileri olan çocuk ve ergenlerde Tc-99m-HMPAO SPECT bulguları
M Kibar, A Avcı, F Sezgin, RS Diler, M Reyhan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):22-26
5. Obsesif kompulsif bozuklukta duygusal algılamanın lateralizasyonu ve anormal serebral dominans
M Özkan, A Sır, A Özçetin, A Ataoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):27-32
6. Borderline kişilik bozukluğunda örseleyici çocukluk yaşantıları ve ruhsal bulgular
SH Arslan, R Karlıdağ, ZN Alparslan, L Tamam, M Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):33-39
7. Okul fobisi vakalarında depresif belirti incelemesi
T Yurtbay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):40-46
8. Okul fobisi vakalarında depresif belirti incelemesi
T Yurtbay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):40-46
Olgu Sunumu
9. 5 yaşında bir özkıyım girişimi
S Erermiş, M Tamar, H Coşkunol, C Aydın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):47-51
Araştırma
10. Yatılı okul eğitiminin işitme özürlülerinin ruh durumlarına etkileri
Y Tatar, MD Çekin, S Uzun
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):52-56
11. Alkol bağımlılarında ruhsal belirtiler, evlilik sorunları ve aile tutumları
C Kaptanoğlu, Ç Yenilmez, G Seber, D Tekin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):57-60
Olgu Sunumu
12. V Topçuoğlu, S Sarıbeyoğlu, E Göktepe
Bir olgu dolayısıyla erotomani kavramının gözden geçirilmesi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(3):61-64