Dergi Ara >>
Araştırma
1. Antidepresan tedaviye cevabın yaş, epizod sayısı, epizodun süresi ve ailede psikiyatrik rahatsızlık öyküsü ile ilişkisi
S Kırlı, C Güleç, L Küey, M Bekaroğlu, YE Evlice, S Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):4-11
2. Kronik şizofren hastalarda negatif ve pozitif belirtilerin bazal kortizol düzeylerinin karşılaştırılması
A Coşkun, HA Savaş, Ş Erkoç, AT Aker, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):12-15
3. Depresif bozukluklu ve kontrol grubu kadınlarda premenstrüel sendrom taraması
H Özer, İ Kırpınar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):16-19
4. Akatizide serum demir düzeyleri
A Çayköylü, İ Coşkun, O Deniz, H Aksoy, F Sevimli, İ Kırpınar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):20-25
5. B12 vitamin eksikliğinde ve pernisyöz anemili hastalarda sempatik deri yanıtı
HÖ Turan, A Talaslıoğlu, F Arman, A Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):26-29
6. Fabrika işçilerinde alkol kullanımı
DS Cebeci, M Karavuş, S Aytaçlar, O Hayran
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):30-34
7. Uzun süre hastanede yatan adli psikiyatrik olgularda cinsellik
D Yeşilbursa, Ö Saatçioğlu, S Türkcan, H Soysal, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):35-38
8. Adli psikiyatri ve kurumdışı izleme
S Türkcan, D Yeşilbursa, Ö Saatçioğlu, L Alpkan, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):39-43
Derleme
9. Tıbbi bilirkişiliğin tarihi gelişimi ve adli psikiyatride bilirkişinin özellikleri
SY Özden
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):39-43
Araştırma
10. Cinsel sapma gösteren bireylerde dermatoglifik özellikler
MH Polat, YF Polat, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):48-50
Olgu Sunumu
11. Sneddon sendromuna genel bir bakış
S Şenol, İ Küçükali, L Hanoğlu, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):51-56
Derleme
12. Beyin ölümü
S Şenol, D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):57-61
Olgu Sunumu
13. Kalsifiye dural arteriovenöz anjiyom
E Ozar, K Avlar, M Taşkın, L Uysal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1997; 10(2):62-64