Dergi Ara >>
Araştırma
1. Depresyonda sözel olaya ilişkin potansiyeller
K Yaltkaya, S Özkaynak, B Aktekin, T Kahraman
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):4-7
Derleme
2. Psikiyatri ve evsizlik: Bir gözden geçirme çalışması
S Türkcan, A Türkcan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):8-14
Araştırma
3. Uçucu madde kullananlarda karaciğer histopatolojisi
N Alpay, C Ulaşoğlu, N Karamustafalıoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):15-17
4. İlaç kullanmayan duygudurum bozukluğu hastalarında hücresel immünitenin incelenmesi
TT Şatır, ET Oral, A Verimli, M Araslı, G Deniz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):18-22
5. Romatoid artriti olan kadın hastalarda beden algısı, benlik saygısı, aleksitimi, depresyon ve kaygı
SH Aslan, H Karaköse, M Soy, ZN Alparslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):23-27
6. Ruhsal hastalığı olan erişkinlerde HIV enfeksiyonu ile ilişkili riskli davranışlar
PÇ Geyran, H Soysal, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):28-35
Derleme
7. Çocuk ve ergenlerde bilişsel-davranışçı psikoterapilerin etkinlik düzeyleri ve kısıtlılıkları
NM Mukaddes
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):36-39
Araştırma
8. Premenstrüel gerilim belirtilerinin sağlıklı genç erişkinlerde görülme derecesi ve bunların anksiyete ve depresyon düzeyleriyle ilişkisi
S Gözüm, H Özer, Ş Tuncel
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):40-46
Olgu Sunumu
9. Saldırgan cinsel davranış motivasyonu olarak perversif davranış, adli psikiyatrik değerlendirme
PÇ Geyran, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):47-53
Araştırma
10. Kronik şizofrenlerde serebral lateralizasyon ve yumuşak nörolojik işaretler
FA Yalçın, A Verimli, ET Oral, S Kırlı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):54-60
Olgu Sunumu
11. İlk atağı görme kaybı olan klinik muayene ve görsel uyarılmış potansiyel yanıtları ile izlenen bir multipl skleroz olgusu
A Soysal, N Sönmez, H Altıntaş, F Özer, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1996; 9(4):61-64