Dergi Ara >>
Araştırma
1. Şizofrenik süreçte ve mizaç bozukluğunda nöropsikolojik değerlendirme ve beyin görüntüleme (MRI ve SPECT) bulgularının karşılaştırılması
S Çıtak, E Tansel, M Çakıcı, Ş Erkoç, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):4-14
Olgu Sunumu
2. Patolojik bir kıskançlık vakası
AE Tezcan, F Ülkeroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):15-17
Araştırma
3. Tutuklularda depresyon
Ö Saatçioğlu, S Türkcan, M Işıklı, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):18-23
4. Depresyonla Başaçıkma Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması
S Karaca, R Aşkın
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):24-30
Derleme
5. Capgras Sendromu
P Çervatoğlu, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):31-34
Araştırma
6. ÖSS'ye girecek olan lise öğrencilerinde uyku problemleri ve kaygı düzeyleriyle ilişkisi
MY Ağargün, H Kara, H Bilgin, F Kıncır
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):35-39
7. Disforik (karışık) mani
HA Savaş, A Coşkun, D Tamar, O Arkonaç, Ş Erkoç, M Güveli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):40-43
Derleme
8. Alkol ve anksiyete bozuklukları ilişkisi
AY Samancı, A Sefa, M Solmaz, H Erkmen, N Uçarer
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):44-49
Araştırma
9. Wallenberg ve benzeri sendromlar
M Ufacık, A Soysal, MS Sevim, S Karşıdağ, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):50-54
Olgu Sunumu
10. Sistemik Lupus Eritematosus ve psikoz: bir olgu sunumu
B Kıvırcık, K Alptekin, S Köse. N Gençer, T Alkın, ED Avşargil
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):55-57
11. Herpes Zoster Ensefaliti tanısı konan bir olgu sunumu
N Sönmez, A Soysal, İ Koç, F Özer, B Arpacı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):58-60
12. Post-strok mani: bir olgu sunumu
A İlhan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(3):61-63