Dergi Ara >>
Olgu Sunumu
1. Steroid Kullanımına İkincil Gelişmiş Bir Psikoz Olgusu
A Coşkun, HA Savaş, DT Tamar, O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):4-6
Araştırma
2. Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Depresif Belirtilerin Dağılımı
K Ögel, Ö Terbaş, GA Sarılgan, E Erten, D Çakmak
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):7-10
3. Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocukların Ailelerinde Obsesif Kompulsif Belirti Puanları
A Avcı, H Aslan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):11-15
4. Madde Bağımlılarında Suç
N Alpay, N Karamustafaoğlu, R Kükürt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):16-17
Derleme
5. Ruhsal Nedenli Başağrıları
A Çelebi, AG Altunhalka
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):18-23
Araştırma
6. Strok Hastalarında Depresyon, Anksiyete ve Aleksitimi Bulgularının Araştırılması
M Müftüoğlu, YZ Bahsi, İF Dereboy, İÖ Ertürk, Ç Dereboy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):24-26
7. İnme (Serebrovasküler Hastalık - Svh) Sonrası Oluşan Depresyonun Diğer Klinik Özelliklerle Karşılaştırılması
H Yılmaz, N Kesiktaş, ŞS Karamehmetoğlu, T Bozkurt
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):27-30
Derleme
8. Multipl Skleroz Tedavisinde Yeni Gelişmeler
M Eraksoy
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):31-34
Araştırma
9. Doğu Karadeniz'de Status Epileptikus
O Bölükbaşı, M Özmenoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):35-36
10. Somatoform Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Anksiyete Ve Depresyon
NK Oğuzhanoğlu, F Çulha, F Ülkeroğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):37-42
11. Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastaların Terapötik Geçişlerinde Kullanılan Evci İzin Durumları
N Aştı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):43-47
Derleme
12. Transkraniyal Manyetik Uyarım
Z Önal, S Özkaynak, K Yaltkaya
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):48-55
Araştırma
13. Kadınlarda Karpal Tünel Sendromu
Ü Türk, CY Türk, S Yorulmaz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):56-60
Olgu Sunumu
14.
İ Ermiş, A Arıncı, İ Elmacı, T Hayırlıoğlu, Z Oral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1995; 8(2):61-64