Dergi Ara >>
Araştırma
1. İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Tedavisinde Valproat: Koruyucu Tedavide Yeni Bir Seçenek
ET Oral, F Karadağ, T Özsoy, Aİ Adanur, N Uçarer, R Solukçu, A Verimli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):4-8
2. Birincil Sağlık Hizmeti İçinde Ruh Sağlığı
B Üstün, ME Ceylan, Y Çevik, AK Yaşar
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):9-19
Olgu Sunumu
3. Lityum Tedavisinin Yan Etkisi Olarak Siyalore: Bir Olgu Sunumu
F Karadağ, ET Oral, B Topuz, G Sarılgan, T Şatır, A Verimli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):20-22
Araştırma
4. Panik Bozukluklarda Majör Depresyon Prevalansı Ve Majör Depresyonun Eşlik Ettiği Hastaların Klinik Özellikleri
H Kara, MY Ağargün, H Bilgin, F Kıncır
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):23-29
Olgu Sunumu
5.
ET Oral, B Yalçıner, F Karadağ, H Sarı, A Verimli
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):30-33
Araştırma
6. Şizofrenide Pozitif-Negatif Ayrımı
C İlnem, M İlnem, Ö Kır, F Yener, F Aslaner
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):34-38
Olgu Sunumu
7. Adli Psikiyatri Pratiğinde Ayaktan Tedavi Hakkı: Olgu Sunumu
H Soysal, S Türkcan, N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):39-41
Araştırma
8. Çocukluk Çağı Multipl Sklerozları Klinik Ve Paraklinik Özellikleri
E İdiman, F İdiman, B Baklan, S Özkızıltan, R Çakmur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):42-46
Olgu Sunumu
9. İki Kizkardeşe Yönelik Üç Kuşaklık İnsest Olgusu
A Çelikkol
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):47-49
Araştırma
10. Postoperatif İntervertebral Disk Mesafe Enfeksiyonları
B. Uçar, B. Gündüz, R. Atabey, L. Şaşmaz, H. Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):50-53
Derleme
11. İntraserebral Kanamanın Tıbbi Tedavisi
D Kırbaş
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):54-60
Olgu Sunumu
12. Duyarlı Antibiyoterapiye Direnç Gösteren Bir Beyin Absesi: Olgu Sunumu
R Atabey, T Kırış, B Gündüz, B Uçar, H Toplamaoğlu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1994; 7(4):61-64