Dergi Ara >>
Derleme
1. Psikiyatri Tarihi ve psikiyatrik kuramlar
N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):1-8
2. Psikiyatride Konvulsiv Tedaviler II
N Uygur
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):9-15
Araştırma
3. Lityum karbonat verilen manik hastalarda serum lityum seviyelerinin yaş, vücut ağırlığı ve cinsiyetle ilişkilerinin değerlendirilmesi
E Abay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):16-20
4. Ruhsal bozukluklarda lityumun proflaktik etkinliği
ZE Kayatekin, MO Öztürk, S Kayatekin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):21-26
5. Proflaktik amaçlı lityum kullanımı sırasında görülen dermotolojik kardiyovasküler, metabolik ve endokrin belirtiler
ZE Kayatekin, MO Öztürk, S Kayatekin, A Oto
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):27-30
6. Proflaktik amaçlı uzun süreli lityum kullanımı sırasında gözlenen nörolojik sistem belirtileri
ZE Kayatekin, A Ciğer, MO Öztürk, S Kayatekin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):31-35
7. Toplumsal zorlar ile kalp-damar hastalığı arasındaki ilişkiler
Ş Ramazanoğlu, M Ünal
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):36-44
Derleme
8. Fizik durumları etkileyen psikolojik etmenler
O Arkonaç
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):45-48
9. Nöroendokrin, nörofarmakolojik yönleriyle stres
A Şener, ME Ceylan
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):49-55
Olgu Sunumu
10. Üç yaşında başlayan bir Obsessiv-kompülsiv olgusu
N Alpay
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):56-57
Derleme
11. Nöropsikiyatrik yönden diyabet
Ç Ersül, N Akgün
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):58-67
12. Adolesan dönemi ve madde kullanımı
SY Özden, Z Poliviu, U Arısan, J Aral
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):68-72
Olgu Sunumu
13. Bir non-kominikan hidrosefali vakasında bipolar afektif hastalık
Aİ Şener, ME Ceylan, G Süslü
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):73-75
Araştırma
14. Proflaktik amaçlı uzun süreli lityum kullanan hastaların lityum tedavisine karşı tutum ve bilgileri
ZE Kayatekin, MO Öztürk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):76-78
Derleme
15. İngiltere-AImanya-Fransa-Belçika-İtalya-Polonya-Danimarka-Finlandiya-Lüksemburg-Çekoslovakya psikiyatri kliniklerinde psikiyatrik sosyal çalışma uygulamalarına genel bir bakış
K Çakmaklı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 1985; 1(4-5):79-81