Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2018; Cilt: 9; Sayı: 1
Araştırma
1. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının belirlenmesi
A Göktaş, K Buldukoğlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):1-10
ÖZET
TAM METİN
2. Şizofreni hastalarının taburculuk sonrası erken dönemde öz-bakım gücü ve bakım gereksinimleri
S Taş, K Buldukoğlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):11-22
ÖZET
TAM METİN
3. Psikiyatri hastalarının uyku hijyeni eğitimi öncesi ve sonrası uyku durumlarının belirlenmesi
N Uğurlu, N Kostakoğlu, D Ağca, L Tekin
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):23-28
ÖZET
TAM METİN
4. Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı arasındaki ilişki
A Savaşan, G Özgür
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):29-35
ÖZET
TAM METİN
5. Hemşirelikte meslektaş şiddeti: Kesitsel bir çalışma
D Ayakdaş, H Arslantaş
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):36-44
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Kanserin ruhsal travma sürecinde üç evre: Tanı, tedavi, sağkalım
P Güner, V Şar, T Pehlivan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):45-54
ÖZET
TAM METİN
7. Ruhsal hastalık ve iyileşme
O Çam, N Yalçıner
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):55-60
ÖZET
TAM METİN
8. Acil psikiyatrik bakım ve ruh sağlığı triyajı
A Büyükbayram, E Engin
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1):61-67
ÖZET
TAM METİN