Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 3; Sayı: 3
Araştırma
1. Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Psikoeğitimin Psikososyal Uyum Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
SN Türkmen, MO Çam
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(3):105-115
ÖZET
TAM METİN
2. Kronik hastalığı olan ergenlerin öfke ifade biçimleri
DT Eser, T Liman, A Bilge
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(3):116-120
ÖZET
TAM METİN
3. Bir kamu ve özel psikiyatri hastanesine başvuran hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeyi yönünden karşılaştırılması
S Coşkun, NG Caymaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(3):121-128
ÖZET
TAM METİN
4. Loğusaların destek ihtiyaçlarının ve doğum sonu dönemde alınan destek düzeylerinin belirlenmesi
M Aksakallı, A Çapık, SE Apay, T Pasinlioğlu, S Bayram
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(3):129-135
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Gecikmiş Veda: Bir Olgu Sunumu
S Karaca
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(3):136-140
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Diyaliz Hastaları ile Nefroloji Hemşireleri İçin Ölüm Kavramının Anlamı ve Ölümle Baş Etmede Nefroloji Hemşiresinin Rolü
ÇF Dönmez, M Yılmaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(3):141-147
ÖZET
TAM METİN