Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 3; Sayı: 1
Araştırma
1. Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşireler Arasında İşyeri Şiddeti Deneyimi
N Günaydın, Y Kutlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):1-5
ÖZET
TAM METİN
2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Empatik Beceri Düzeyleri
HT Şen, FT Yılmaz, ÖP Ünüvar, F Demirkaya
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):6-12
ÖZET
TAM METİN
3. Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bir huzurevinde yaşayan yaşlıların bakım gereksinimlerinin belirlenmesi
AB Gümüş, S Şıpkın, G Keskin
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):13-21
ÖZET
TAM METİN
4. Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramlarını Algılama Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
F Adana, H Arslantaş, M Şahbaz
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):22-29
ÖZET
TAM METİN
5. Borderline kişilik bozukluğu gösteren hastalarda psikodinamik grup psikoterapi sürecinin nesne ilişkileri üzerine etkileri
NE Öğünç, N Eren
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):30-37
ÖZET
TAM METİN
Derleme
6. Yaşlılık, Depresyon ve Hemşirelik
D Şahin, A Aydın, N Şimşek, HD Cabar
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):38-41
ÖZET
TAM METİN
7. Psikiyatri Servislerinde Agresyon
H Bilgin, NK Özcan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2012; 3(1):42-47
ÖZET
TAM METİN