Dergi Ara >>
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi>> Yıl:2010; Cilt: 1; Sayı: 3
Araştırma
1. Psikiyatrik Hastalık Tanılı Hastaların Primer Bakım Vericilerinin Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi
H Tel, B Saraç, Y Günaydın, K Medik, S Doğan
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(3):103-107
ÖZET
TAM METİN
2. Akut Psikoz Kliniklerinde Mekanik Tespit Uygulamasında Cinsiyete Özgü Farklılıklar
S Coşkun, F Avlamaz, H Genç
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(3):108-114
ÖZET
TAM METİN
3. Depresyonla Başa Çıkma Öz Yeterlik Düzeyi ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki
E Albal, Y Kutlu
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(3):115-120
ÖZET
TAM METİN
4. Psikiyatrik Rehabilitasyonda Fotoğrafın Kullanımı: Bir Ön Proje
S Coşkun, Ö Yıldız, A Yazıcı
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(3):121-127
ÖZET
TAM METİN
Derleme
5. Psikiyatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulama
PG Küçükkaya
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(3):128-132
ÖZET
TAM METİN
6. Borderline Kişilik Bozukluğu: Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
G Ançel, Ö Durmuş, G Doğaner
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010; 1(3):133-138
ÖZET
TAM METİN