Dergi Ara >>
Araştırma
1. Geriatrik Olgularda Karpal Tünel Sendromu'nun Elektrofizyolojik Özellikleri
AE Gürsoy, M Kolukısa, G Kocaman, A Çelebi, A Koçer
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(2):1-4
ÖZET
Derleme
2. Lewy Cisimcikli Demansın Klinik ve Bilişsel Profili: Olgu Örnekleri Temelinde Gözden Geçirme
N Çınar, Ş Şahin, M Bozdemir, P Kartal, S Karşıdağ
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(2):7-10
ÖZET
Araştırma
3. Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bir Bölgede Evde Yaşayan Yaşlılarda Depresyon Yaygınlığı ve Etkileyen Faktörler
GD Bulucu, A Ünsal
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(2):11-14
ÖZET
Derleme
4. İbn-i Sina ve İbn-i Şerifin Kitaplarında Yaşlılara Öneriler
Ç Öncel, M Karatepe
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(2):15-17
ÖZET
5. Yaşlılarda Sık Görülen Cilt Hastalıkları
Ö Su
Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, 2012; 3(2):19-24
ÖZET