Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2015; Cilt: 7; Sayı: 2
Derleme
1. Antipsikotiklere Bağlı Hiperprolaktinemi
SD Bulut, S Bulut, E Alataş
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):109-124
ÖZET
TAM METİN
2. Çocuklarda Fiziksel Aktivitenin Biyopsikososyal Yararları
A Meydanlıoğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):125-135
ÖZET
TAM METİN
3. Telepsikiyatri: Şimdi ve Burada!
U Bal, E Yılmaz, L Tamam, S Çakmak
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):136-148
ÖZET
TAM METİN
4. Türkiye'de Yaşlı İstismarı ve İhmali: Sistematik Derleme
N Lök
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):149-156
ÖZET
TAM METİN
5. Bipolar Bozukluk ve Çocukluk Çağı Travması
E Erten, AFK Uney, N Fıstıkcı
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):157-165
ÖZET
TAM METİN
6. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Risk ve Sonuçları Açısından Çocuk İstismarına Bir Bakış
ŞG Evinç, D Foto-Özdemir
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):166-177
ÖZET
TAM METİN
7. Anoreksiya Nervozalı Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Biliş
İ Perçinel, KU Yazıcı, Ö Bilaç, S Köse, B Özbaran
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):178-189
ÖZET
TAM METİN
8. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model
P Yörük, A Tosun
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):190-207
ÖZET
TAM METİN
9. Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Üzerine Odaklanan Bir Oyun Terapisi Yaklaşımı: Filial Terapi
BT Özkaya
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):208-220
ÖZET
TAM METİN
10. Poligami ve Ruh Sağlığına Etkileri
E Yılmaz, L Tamam, U Bal
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2015; 7(2):221-228
ÖZET
TAM METİN