Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2013; Cilt: 5; Sayı: 4
Derleme
1. Transkranial Manyetik Stimülasyonun Psikiyatride Tanısal Amaçlı Kullanımı
A Bolu, M Erdem, T Öznur
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):378-387
ÖZET
TAM METİN
2. Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojik, Psikososyal ve Çevresel Nedenleri
Ö Yalçın, A Erdoğan
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):388-419
ÖZET
TAM METİN
3. Anne-Baba ile Okul Öncesi Çocuk Arasındaki İlişki
N Öngider
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):420-440
ÖZET
TAM METİN
4. Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uyku
BD Akçay, F Özgen, M Erdem, A Balıkcı, T Öznur
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):441-460
ÖZET
TAM METİN
5. Şizofreni Hastalarının Bakım Verenleri
K Bademli, Z Çetinkaya Duman
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):461-478
ÖZET
TAM METİN
6. Tıbben Açıklanamayan Belirtilerin Psikiyatrik Yönü
G Kandemir, İ Ak
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):479-506
ÖZET
TAM METİN
7. Aleksitimi Kavramı
M Şaşıoğlu, Ç Gülol, A Tosun
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):507-527
ÖZET
TAM METİN
8. Psikostimülan İlaçların Gelişen Beyin Üzerindeki Etkileri
İ Durukan, M Erdem, K Kara, D Karaman
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(4):528-539
ÖZET
TAM METİN