Dergi Ara >>
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar>> Yıl:2013; Cilt: 5; Sayı: 2
Derleme
1. Yaygın Gelişimsel Bozukluklardan Otizm Spektrum Bozukluğuna Geçiş: DSM-5’te Karşımıza Çıkacak Değişiklikler
BT Özkaya
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):127-139
ÖZET
TAM METİN
2. Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkileri
N Öngider
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):140-161
ÖZET
TAM METİN
3. İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar
N Kırca, T Pasinlioğlu
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):162-178
ÖZET
TAM METİN
4. Melatonin: Genel Özellikleri ve Psikiyatrik Bozukluklardaki Rolü
F Özçelik, M Erdem, A Bolu, M Gülsün
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):179-203
ÖZET
TAM METİN
5. Şizo-obsesif Bozukluk
V Gelegen, L Tamam
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):204-219
ÖZET
TAM METİN
6. Kadınlarda Bipolar Bozukluk
S Kesebir, L İnanç, ÇH Bezgin, F Cengiz
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):220-231
ÖZET
TAM METİN
7. Ergen Özkıyımlarında Bilişsel Etmenler ve Çarpıtmaların Rolü
B Öncü, A Sakarya
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):232-245
ÖZET
TAM METİN
8. Tourette Bozukluğunda İlaç Tedavisi
HA Taner, E Güney, Y Taner
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2013; 5(2):246-259
ÖZET
TAM METİN