Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2016; Cilt: 17; Sayı: 1
Araştırma
1. Bölge Psikiyatri Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Madde Bağımlılığı Neden ve Tedavisine İlişkin Algı ve Tutumları
LB Arabacı, E Engin, N Yetmiş, G Şen, T Öztürk
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):1-11
ÖZET
TAM METİN
2. Madde Bağımlılığı Olan Hastalarda Öfke Düzeyi; Bağımlılık Profili, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi ile İlişkisi
S Ekinci, HU Kural, M Yalçınay
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):12-17
ÖZET
TAM METİN
3. Bir Organ Nakil Merkezine Başvuran Verici Adaylarının Sosyodemografik Özellikleri ve Psikiyatrik Tanıları
F İzci, E Fındıklı, MA Camkurt, B Akın
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):18-24
ÖZET
TAM METİN
4. Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanma Durumları ile Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
N Onan, H Kaplan, B Yalçın, S Erbaş, D Yıldırım, GÜ Barlas, S Karaca, YC Öz
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):25-32
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Şizofreni Tanılı Hastada Sinemet® (Levodopa/Karbidopa Kombinasyonu) Kötüye Kullanımı
D Arslan, TC Tuman, U Çakır, O Yıldırım
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):33-36
ÖZET
TAM METİN
6. DEHB’li Bir Olgu Üzerinden Çakmak Gazı Bağımlılığının Çok Yönlü Değerlendirilmesi: Bir Olgu Sunumu
EÖ Demirci, S Özmen, D Öztop
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):37-41
ÖZET
TAM METİN
Derleme
7. Madde Kullanım Bozukluklarında Yeni Sınıflama Neler Vaat Ediyor?
E Mutlu
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):42-43
ÖZET
TAM METİN
Editöre Mektup
8. Yüksek Etkili Esrar Türevleri: Yeni Tehlike Skunk mı? Skunk Hakkında Bilinmesi Gerekenler
CO Noyan, S Nurmedov
Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(1):44-46
TAM METİN