Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2015; Cilt: 16; Sayı: Ek 1
Poster
1. Kalp Nakli Endikasyonu Alan Alkol Bağımlılığı Olan Bir Hastanın Nalmefen İle TedaviyeAlınması: Olgu Bildirimi
F İzci, R Bilici
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):1-1
2. Kannabinoid Kötüye Kullanan Bir Olguda Pregabalin Bağımlılığı
G Köroğlu
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):2-2
3. Denetimli Serbestlik Tedbiri İle Tedavi Kararı Verilen Kannabis KullanıcılarındaDürtüsellik Ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Takip Sonuçları İle İlişkisi
N Çalışkan, VO Kotan
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):3-3
4. Alkol Bağımlılığında Serotonin Taşıyıcısı Gen Polimorfizmi
S Yiğiter, MÜ Bozkurt, K Altınbaş, EC Evren
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):4-4
5. Bisiklet Sporu İle İlgilenen Kişilerde Egzersiz Bağımlılığı Davranışının İncelenmesi
M Bardakcı, A Temen, İ Ek, N Süt, S Vardar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):5-5
6. Üniversite Öğrencilerinde Enerji İçeceği Tüketim Sıklığının Araştırılması
NB Bahadırlı, B Sönmez, El Vardar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):6-7
7. Bağımlılık Profil İndeksi Risk Tarama Ölçeğinin (BAPİRT) Geçerlik Ve GüvenirlilikÇalışması
K Ögel, C Koç, S Görücü
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):8-9
8. Psikiyatri ve Psikiyatri Dışı Sağlık Çalışanlarının Alkol ve Madde Bağımlılarına Stigmatizasyonu
O Babuçoğlu, AÇ Demirci
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):10-10
9. Üniversite Öğrencilerinde Enerji İçeceği ve Alkol-Madde Kullanımının Dürtüsellikle ve Heyecan Arama İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
B Sönmez, NB Bahadırlı, E Vardar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):11-11
10. Opiyat Bağımlılığında Tiyol / Disülfid Dengesi
FM Yılmaz, VO Kotan, S Neşelioğlu, Ö Erel, İT Okay, S Kıral, A Bakırhan, E Göka
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):12-12
11. 15-18 Yaş Arasındaki Ergenlerin Bağımlılık Durumları İle Kaygı, Depresyon ve Dürtüsellik Düzeyleri Arasındaki İlişki
M Aslan, HN İşitne
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):13-13
12. Opiyat Kullanım Bozukluğu ve Çoklu Madde Kullanım Bozukluğu Olan İki Hasta GrubundaTiroid Fonksiyon Testlerinin Karşılaştırılması
V Karabulut, C Evren, Ö Hısım, T Çetin, G Umut
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):14-15
13. Buprenorfin/Nalokson Sürdürüm Tedavi Programında Olan Bir Grup Hastada HCV Sıklığı ve İlişkili Faktörler
V Karabulut, C Evren, T Çetin, G Umut
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):16-17
14. Sentetik Kannabinoid Kullanıcılarının Kannabis Kullanıcıları İle Sosyodemografik Özellikler, Serum Elektrolit Düzeyleri ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Açısından Karşılaştırılması
VO Kotan, BB Yücens, Z Kotan, İT Okay, B Tıkır, G Özkaya, E Göka
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):18-20
15. Hidrosefalinin Eşlik Ettiği Alkole Bağlı Uzamış Deliryum Tremens Olgusu
D Tezcan, C Şengül
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):21-21
16. Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Bir Hastada Komplike Olmuş Deliryum ve Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu
HC Aykutlu, KC Tutuğ, E Vardar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):22-22
17. Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Öfke Düzeyi
S Ekinci, M Yalçınay, H Uğurkural
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):23-23
18. Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Öfke Düzeyi; Klinik Seyir, Depresyon ve Anksiyete Düzeyi İle İlişkisi
S Ekinci, M Yalçınay, H Uğurkural
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):24-24
19. AMATEM Kliniğinde Tedavi Programını Tamamlama ve Tedaviyi Yarım Bırakma İle İlişkili Etmenler: Bir Ön Çalışma
SH İnan, S Tezcan, AB Yazıcı, A Erol
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):25-25
20. Alkol ve/veya Madde Bağımlılarında Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri İlişkisinde Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Anksiyete Duyarlılığının Aracı Rolü
ZE Yıldırım, ST Sütcü, E Altıntoprak
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):26-27
21. Sorun Çözme Terapisinin Ergen Madde Bağımlılığındaki Etkinliğinin Araştırılması
Ö Kardaş, Z Yüncü, M Eskin, E Gürçay, C Bingül
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):28-28
22. Karaciğer Hücrelerinde İn Vitro Olarak Test Edilmiş Etkin Antioksidan Bitkisel Preparatların Eldesi
O Yeşiltepe, E Güler, ZP Gümüş, DO Demirkol, H Coşkunol, S Timur
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):29-29
23. Esrar Bağımlılığı Olan Bireylerde Anksiyete Duyarlığının Mizaç Özelliği İle İlişkisinin Araştırılması
D Kılıç, E Çalışkan, S Nurmedov, OC Noyan, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):30-30
24. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerin Çocuklarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Semptom Sıklığının Araştırılması
D Kılıç, E Çalışkan, S Nurmedov, OC Noyan, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):31-31
25. Bir Amatem Birimine Başvuran Alkol Bağımlısı Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
B Akyel, AE Altıntoprak, E Aldemir
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):32-32
26. Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği
B Akyel, AE Altıntoprak, E Aldemir
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):33-34
27. Madde Bağımlılığı Olan Hastalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Eş Tanısının Klinik Özellikleri
S Ekinci, M Yalçınay, H Uğurkural
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):35-35
28. Alkol Aşermesinin Htr2A T102C Polimorfizmiyle İlişkisi
E Hancı, AC Şengül, MCB Şengül, E Tepeli, S Zeybek, K Karakülah, H Şenol
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):36-37
29. Organ Nakli Verici Adaylarının Sosyodemografik Özellikleri ve Alkol-Madde Kullanım Sıklıkları
F İzci, R Akın
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):38-38
30. Madde Bağımlılığı Nedeniyle Denetimli Serbestlik Tedavisine Yönlendirilen Bireylerde Madde Kullanım Örüntüsü İle Göç Arasındaki İlişki
DŞ Kaylı, AE Altıntoprak
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):39-40
31. Psikiyatri Bağımlılık Polikliniğe Yönlendirilen Olgularda Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulamalarının Maddeyi Kullanma veya Bırakma İsteği Üzerindeki Etkinliği
DŞ Kaylı, AE Altıntoprak
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):41-41
32. Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Tedavi Kararlarında Uygulanan Bağımlılık Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Kontrollü Bir Çalışma
G Berk, E Aldemir, BO Alkan, H Coşkunol
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):42-42
33. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı ve Risk Faktörleri, 1996-2015
M Çakıcı, D Ergün, E Çakıcı, Ç Onur
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):43-43
34. Denetimli Serbestlik Olgularının Saç ve İdrar Örneklerindeki Amfetamin Tipi Stimülan Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
R Döğer, K Sönmez, Hİ Bostancı, SA Akgür
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):44-44
35. Evsel Hile Katma Ajanlarının İdrar Tarama Testlerine Etkisi
M Güngör, SA Akgün
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):45-45
36. Atipik Antipsikotiklerin Hepatotoksisitesine Bir Gıda Takviyesinin Koruyucu Etkisinin Araştırılması
FÖ Kırbay, C Geyik, E Güler, ZP Gümüş, DO Demirkol, H Coşkunol, S Timur
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):46-46
37. Bir Üniversite Hastanesi Bağımlılık Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Profili:2 Yıllık AMATEM Verilerinin İncelenmesi
PT Dürmüş, N Özkan, B Sönmez, E Vardar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):47-47
38. Elektronik Sigara Doldurma Sıvılarının İçerik Analizi ve Farinks Karsinoma Hücreleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
G Yararbaş, C Geyik, ZP Gümüş, S Timur
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):48-48
39. Tütün Bağımlılığının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım
G Yararbaş, B Akyel, Ş Pöğün
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):49-49
40. Elektronik Sigara Doldurma Sıvılarının İncelenmesi: İçerik Analizi ve Sağlıklı Karaciğer Hücre Canlılığına Etkisi
G Yararbaş, C Geyik, ZP Gümüş, S Timur
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):50-50
41. Denetimli Serbestlik Uzmanlarının Motivasyonel Görüşme Hakkındaki Bilgi ve Tutumları
D Altın, M Pazarcıklı, E Aldemir, H Coşkunol
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):51-51
42. 2014 Yılında MRSHH Amatem Kliniğine Başvuran Metamfetamin Kullanıcılarının Gözden Geçirilerek, Metamfetamin Bağımlılığına Dikkat Çekilmesi
AY Eslek, Y Akpınar, N Özşahin, AA Ayduman
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):52-52
43. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Üç Farklı Fakülte Öğrencilerinin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Damgalamaları
SG Gargari
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):53-53
44. Bir Üniversite Hastanesi Bağımlılık Merkezinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Tedaviye Uyumu Etkileyen Özellikler
N Özkan, PT Dürmüş, B Sönmez, E Vardar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):54-54
45. Gabapentin ve Yüksek Doz Analjezik Kötüye Kullanımı Olgusu
İ Şendur, C Şengül
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):55-55
46. Denetimli Serbestlik Kapsamında Madde Bağımlılığı İçin Tedaviye Yönlendirilen Olguların Ailelerinde Psikopatoloji ve Başetme Tutumlarının Değerlendirilmesi
B Petin, E Altıntoprak
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):56-56
47. Bir Üniversite Hastanesine Alkol Dışı Madde Kullanımı Ön Tanısıyla Başvuran Kişilerin Madde Tarama Test Sonuçlarının Analizi
A Atlı, AO İbiloğlu, S Demir, MC Kaya, A Sır
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):57-57
48. Ekstazi Kullanımına Bağlı Psikojenik Polidipsi ve Akut Psikoz Olgusu
A Atlı, AO İbiloğlu, S Demir, MC Kaya, A Sır
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):58-58
49. Eski Kullanıcının Bağımlılık Tedavisinde Kullanımı
AY Eslek, Ö Karabulut
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):59-59
50. Erkek Alkol ve Madde Bağımlılarının Kaygı Depresyon ve Hastalık Algısı Yönünden Karşılaştırılması
G Aras, C Pekyardımcı
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):60-61
51. Bir Üniversite Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler
B Uluğ, C Güler, O Gökçen
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):62-62
52. Nanomateryal Temelli Biyoanaliz Sistemleriyle Kötüye Kullanılan Maddelerin Etkin,Hızlı Analizleri
B Güler, S Timur, H Coşkunol
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):63-64
53. Ayaktan Tedavi Programına Katılan Alkol Bağımlısı Hastalarda İyileştirici Faktörlerin ve Yaşam Kalitesi Düzeyinin Belirlenmesi
M Dişsiz, Ö Alanlı, N Özçete, D Kocabıyık, E Albal, F Bal, S Uçar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):65-65
54. Madde Bağımlılığının Çocukluk Dönemi İhmal ve İstismar İle İlişkisinin İncelenmesi ve Buna Bağlı Olarak Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışları
C Gül, CO Noyan, A Yılmaz, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):66-66
55. Madde Bağımlılığının Teşhis ve Takibinde Lipozomal Floresans Probların Kullanımı
E Güler, ED Aydın, B Kınay, B Demir, FB Barlas, ZP Gümüş, H Coşkunol, S Timur
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):67-68
56. Alkol Bağımlılığı Olan Hastalarda Eşlik Eden Hastalıkların Demografik Verilerle İlişkisi
A Koç, H Ensari
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):69-69
57. Türkiye’de Yaşayan Ergenlerle Madde Kullanımına Yönelik Yapılan Koruyucu ve Önleyici Çalışmaların Değerlendirilmesi
I Özüak, H Duman
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):70-70
58. Seçimli Kokain Analizi İçin Etkin Bir Biyo-Platform
G Bozokalfa, B Demir, B Güler, E Güler, H Akbulut, DO Demirkol, H Coşkunol, S Timur, Y Yağcı
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):71-72
59. Madde Kullanım Bozukluğu Tedavisinde Bir Sosyal İncelemenin Katkısı: Bir Olgu Sunumu
A Yılmaz, Ö Varan,TC Erol, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):73-73
60. Hükümlü ve Tutuklulara Uygulanan Samba Programının Alkol-Madde Kullanma İsteği (Craving) ve Depresyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi
K Ögel, FDG Şeker
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):74-75
61. Sentetik Kannabinoid Entoksikasyonuna Bağlı Durdurulamayan Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu
M Altıntaş, M Kuru
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):76-76
62. Psikiyatri Uzmanlarının Bağımlılığa Yönelik İnanışlarının Tedaviye Bakış Açılarına Etkisi
CO Noyan, S Nurmedov, AE Darçın, O Yılmaz, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):77-77
63. Çoklu Madde Bağımlılığı Olan Hastalardaki Yaygın Gri Cevher Azalması
CO Noyan, S Nurmedov, B Metin, N Dilbaz
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):78-79
64. Madde Kullanımı Riskli Davranışların Neresinde? Bir Sıralama Araştırmasının Ön Bulguları
I Dedecan, S Dündar
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):80-83
65. Üniversite Öğrencilerinde Dürtüsellik, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve İnternet Bağımlılığı Risk Şiddeti Arasındaki İlişki
E Dalbudak, C Evren, S Özen, B Evren
Bağımlılık Dergisi, 2015; 16(Ek 1):84-84