Dergi Ara >>
Bağımlılık Dergisi>> Yıl:2009; Cilt: 10; Sayı: 2
Editörden
1. Non-Smoking Like a Turk
Ö Pektaş
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(2):54-54
Araştırma
2. Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Sigaraya Yönelik Tutumları
MT Argan
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(2):55-63
3. İstanbul'da Bulunan Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Kullanım Yaygınlığının Araştırılması
IT Cömert, N Ziyalar
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(2):64-73
4. Alkol Bağımlılığı Olan Erkek Hastalar ile Eşlerinin Aile İşlevleri ve Kişilik Örüntüleri Açısından Karşılaştırılması
H Demirbaş, İÖ İlhan, YB Doğan
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(2):74-80
5. Ergen ve Yetişkin Madde Kullanıcılarının HIV/AIDS Konularında Bilgi Düzeyinin Karşılaştırılması
FN Erdoğan, K Ögel, C Devletkuşu
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(2):81-87
6. Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
R Hacıhasanoğlu, S Türkleş
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(2):88-96
Derleme
7. Alkol-Madde Bağımlısı Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
M Dişsiz, ÜY Oskay
Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(2):97-103