Dergi Ara >>
Anadolu Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2012; Cilt: 13; Sayı: Ek 1
Derleme
1. Şizofrenide tedavi uyumu
KO Karamustafalıoğlu, N Karamustafalıoğlu
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(Ek 1):1-3
ÖZET
2. Kronik ruhsal hastalıklarda tedavi işbirliğini bozan antipsikotik yan etkileri
A Enez, N Dilbaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(Ek 1):4-8
ÖZET
3. Şizofreni tedavisinde depo antipsikotik kullanımının yeri: Haloperidol dekanoat
N Dilbaz
Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(Ek 1):9-16
ÖZET