Dergi Ara >>
Çeviri
1. Projektif Metotlar ve Psikanaliz: Teşhisve Psikanalitik Tedavinin Birlikteliği
C Chabert (Çeviren: D Satgan)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):11-26
ÖZET
2. Projektif Kliniğin Nesne İlişkileri Kuramının Anlaşılmasına Katkısı
S Settineri, C Mento (Çeviren: S Arım)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):27-33
ÖZET
Derleme
3. Yaşlılığın Ruhsal Dönüşümlerine Psikanalitik ve Projectif Bir Yaklaşım
L Mete
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):35-47
ÖZET
Araştırma
4. Rorschach Testinde Otistik Bulgular
N Zabcı
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):49-54
ÖZET
Derleme
5. Rorschach Testinin Varoluşsal Boyutları
M Dinçer
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):55-67
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Ergenlikte Kayıp
BP Düşgör
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):69-78
ÖZET
7. OKB Tanısı ile Takip Edilen Bir Olgunun "Paranoid" Yapılanmasının Rorschach Testi ile Değerlendirilmesi
G Cesur
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):79-86
ÖZET
8. Psikozun Sınır Tanımaz Yaratıcılığı
S Birdal, S Veldet
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):87-108
ÖZET
Derleme
9. Anaokulunda projektif Testler: Uygulama Koşulları ve Sınırlılıklar
ST Şakır
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):109-114
ÖZET
Araştırma
10. Bebekleri Yaşam Riski ile Yoğun Bakımda Olan Annelerin Ruhsallığının Projektif Çizim Testleriyle Değerlendirilmesi
Öİ Ari, FA Aydın
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):115-123
ÖZET
Olgu Sunumu
11. Beş Yaşındaki Bir Erkek Çocuktaki Saldırgan Davranışların Altında Yatan Narsisistik Sorunsalın Rorschach Testi ve Projektif Çizim Testleriyle Bulgulanması
ST Şakır, N Zabcı, FA Aydın
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):125-139
ÖZET
Çeviri
12. Kısır Çiftlerin Stres, Uyum Olanakları ve Duygusal Rahatsızlık Boyutlarının Değerlendirilmesi
MC Zurlo (Çeviren: L Mete)
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):141-155
ÖZET
Olgu Sunumu
13. Ergen Kendini Neden 'Dövdürür?"
D Satgan, S Ürkmez
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):157-167
ÖZET
14. Kendine Zarar Vererek Sınırları Zorlayan Bir Olgu
RK Alınmış
Yansıtma: Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, 2013; (19):169-177
ÖZET