Dergi Ara >>
Psikanaliz Yazıları>> Yıl:2007; Cilt: ; Sayı: 15
Çeviri
1. İletilebilen Ruhsal Yaşama Dair
DJ Arnoux (Çev. E Abrevaya)
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):13-36
Derleme
2. Çocuk, Korkuları ve Ailesi
B Meshulam
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):37-42
3. Merhaba Bebek, Merhaba Aile
T Parman
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):43-56
Çeviri
4. Ergenin Ailesi ve Ataları
A Eiguer (Çev. BA Sönmez, B Kolbay)
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):57-75
Derleme
5. Babalar, Oğullar ve Büyükbabalar
T Parman
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):77-87
6. 'Yüzyıllık Yalnızlık'ta Kuşaklararası İletim
AB Aytekin
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):89-95
7. Birinci Bahardan, İkinci Bahara: Merhaba Hüzün Üzerine Yeniden Bir Okuma
T Parman
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):97-105
Çeviri
8. Psikanalizin Bir Güçlüğü
S Freud (Çev. YÇ Massas)
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):107-113
Derleme
9. Ölüm Dürtüsü Kavramı ve İlkel Savunma Düzeneklerine Evrimsel Bir Bakış
E Pulcu
Psikanaliz Yazıları, 2007; (15):115-124