Dergi Ara >>
PsychoMed>> Yıl:1995; Cilt: 1; Sayı: 3
Derleme
1. İkincil Mani
Ö Aydemir, E Özmen
PsychoMed, 1995; 1(3):85-88
ÖZET
2. İnme Hastalarında Ortaya Çıkan Duygudurum Değişiklikleri
C İşcan
PsychoMed, 1995; 1(3):89-93
ÖZET
3. Postpartum Psikiyatrik Bozukluklar (II)
İ Kırpınar, H Özer
PsychoMed, 1995; 1(3):94-100
ÖZET
Çeviri
4. Gastrointestinal Hastalıklarda Psikososyal Etkenler (II)
M İzmir (Çev.)
PsychoMed, 1995; 1(3):101-105
ÖZET
Derleme
5. Plastik Cerrahinin Psikososyal Yönü
R Gençosmanoğlu
PsychoMed, 1995; 1(3):106-110
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Şüpheli Bir Konversiyon Bozukluğu Olgusu: Konversiyon Bozukluğunun Psikiyatrik Olmayan Diğer Tıbbi Durumlarla İlişkisi
MA Ersoy
PsychoMed, 1995; 1(3):111-114
ÖZET
7. Obsesif Kompulsif Bozuklukta Organik Etkenler: Olgu Sunumu
SH Aslan, YE Evlice
PsychoMed, 1995; 1(3):115-117
ÖZET