Dergi Ara >>
Demans Dizisi>> Yıl:2000; Cilt: 2; Sayı: 1
Derleme
1. Yaşlıya ve Demanslı Hastaya Psikososyal Yaklaşım
E Göka, Ç Aydemir
Demans Dizisi, 2000; 2(1):5-26
2. Depresyon ve Demans
MV Şahin
Demans Dizisi, 2000; 2(1):27-31
3. Bakımevlerinde Yaşlı Bakımı ve Psikolojik Değerlendirme
H Soygür
Demans Dizisi, 2000; 2(1):32-40