Dergi Ara >>
Demans Dizisi>> Yıl:1999; Cilt: 1; Sayı: 4
Derleme
1. Yaşlılarda Nöroleptik ve Antidepresan Kullanımı
H Ensari, ME Ceylan
Demans Dizisi, 1999; 1(4):1-10
2. Demans ve Epilepsi
EE Altay, E Bilir, C İrkeç
Demans Dizisi, 1999; 1(4):116-128
3. Vasküler Demans
E Kaleli
Demans Dizisi, 1999; 1(4):135-140