Dergi Ara >>
Demans Dizisi>> Yıl:1999; Cilt: 1; Sayı: 3
Derleme
1. Alzheimer Hastalığında Klinik Bulgular
Ş Özbakır, H Aydın
Demans Dizisi, 1999; 1(3):73-81
2. Demansta Tetkik Yöntemleri
A Bingöl
Demans Dizisi, 1999; 1(3):82-89
3. Demansın Psikolojik Değerlendirmesi
B Ceyhun
Demans Dizisi, 1999; 1(3):90-103