Dergi Ara >>
Adli Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2004; Cilt: 1; Sayı: 1
Editöre Mektup
1. Ruh Hastalığı Ve Kişisel Haklar: İstem Dışı Tedavi
R Arıkan
Adli Psikiyatri Dergisi, 2004; 1(1):3-7
Araştırma
2. Düzce'de Çalışan Hekimlerin Ötanaziye Bakışı
E Özkara, B Büken, M Dalgıç, AS Mayda
Adli Psikiyatri Dergisi, 2004; 1(1):9-13
ÖZET
3. Ankara Üniversitesinde 1992-2002 Yılları Arasında Yapılan Farik ve Mümeyyizlik Muayenelerinin Değerlendirilmesi
F Yağmur, T Renklidağ, G Cantürk
Adli Psikiyatri Dergisi, 2004; 1(1):15-20
ÖZET
Olgu Sunumu
4. Ekshibisyonizm: Bir Olgu Sunumu
G Cantürk, N Cantürk, N Yaycı
Adli Psikiyatri Dergisi, 2004; 1(1):21-23
ÖZET
Araştırma
5. Acil Servise İntihar Davranışı Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
A Ak, ŞK Köstekçi, N Kaya, M Uğur, M Gül
Adli Psikiyatri Dergisi, 2004; 1(1):25-32
ÖZET
6. Psikologların Ötanaziye Yaklaşımı
E Özkara, B İnceer, İH Hancı, G Ozan, G Oral
Adli Psikiyatri Dergisi, 2004; 1(1):35-42
ÖZET
Derleme
7. Psikolojik Kuramlar Ve Agresyon Üzerine Bir Derleme
A Atamer, G Oral
Adli Psikiyatri Dergisi, 2004; 1(1):43-57
ÖZET