Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2019; Cilt: 57; Sayı: 2
Araştırma
1. Yataklı servis tedavisi ergenlerdeki yeme bozukluklarında etkili midir? Bir çocuk ve ergen psikiyatri servisi verilerinin retrospektif analizi
BS Demirgören, A Özbek, B Şen, O Şimşek, T Güvenir
Yeni Symposium, 2019; 57(2):2-5
ÖZET
TAM METİN
2. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin İntihar Davranışına YönelikTutumları
H Arslantaş, F Adana, H Harlak, M Eskin
Yeni Symposium, 2019; 57(2):6-12
ÖZET
TAM METİN
3. Genç Yetişkinlerde Karar Verme ve Akıcı Zeka Arasındaki İlişki:Kurulumu Değiştirme, Planlama, Problem Çözme ve Çalışma BelleğininAracı Rolü
S Yılmaz, H Kafadar
Yeni Symposium, 2019; 57(2):13-17
ÖZET
TAM METİN
Derleme
4. Cinsel İşlev Bozukluklarına Yönelik Psikolojik Müdahaleler
CŞ Öztürk
Yeni Symposium, 2019; 57(2):18-28
ÖZET
TAM METİN
Olgu Sunumu
5. Disülfiram Tedavisi Sonrası Gelişen Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu
DD Özturan, ZB Yılmaz, MB Koçak, F Çoker
Yeni Symposium, 2019; 57(2):29-31
ÖZET
TAM METİN