Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2010; Cilt: 48; Sayı: 1
Araştırma
1. Genç Yetişkin Erkek Hipertansiyonlu Hastalarda Mizaç ve Karakter Özellikleri
C Çelik, A Doruk, B Özdemir, T Çaycı, M Aparcı, N Özmenler, E Kardeşoğlu, F Özgen, A Özşahin
Yeni Symposium, 2010; 48(1):3-9
TAM METİN
2. Avustralya Doğumlu Türk Gençlerinin Kültür Algıları
M Dinç
Yeni Symposium, 2010; 48(1):10-18
TAM METİN
Derleme
3. Medyanın Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; Şiddet Eğilimi ve İnternet Bağımlığı
AY Tahiroğlu, GG Çelik, K Bahalı, A Avcı
Yeni Symposium, 2010; 48(1):19-30
TAM METİN
Araştırma
4. Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Serotonin Transporter Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki Eksikliği
ŞT Acar, ME Erdal, K Yazıcı, AE Yazıcı, AD Başterzi
Yeni Symposium, 2010; 48(1):31-39
TAM METİN
5. Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde HAV sıklığı
Z Yüncü, BK Başay, E Altıntoprak, H Coşkunol, C Aydın
Yeni Symposium, 2010; 48(1):40-48
TAM METİN
Olgu Sunumu
6. Huzursuz Bacak Sendromlu Bir Aile: Olgu Sunumu
Z Perdeci, F Özgen, KN Özmenler
Yeni Symposium, 2010; 48(1):49-53
TAM METİN
Araştırma
7. Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Tıbbî Hastalığa Eşlik Eden Ruhsal Bozuklukların Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesi ile İşlevsellik Üzerine Etkileri
G Köroğlu, Ü Tural
Yeni Symposium, 2010; 48(1):54-62
TAM METİN
8. Sakarya'da Doğum Sonrası Depresyon Sıklığı ve İlişkili Faktörler
G Durat, Y Kutlu
Yeni Symposium, 2010; 48(1):63-68
TAM METİN
Olgu Sunumu
9. Hashimato Tiroiditi Olan Erişkin Bipolar Bozukluk Hastasında Capgras ve Fregoli Sendromu Birlikteliği
MF Ceylan, M Bulut, O Vırıt, S Selek, F Bülbül, HA Savaş
Yeni Symposium, 2010; 48(1):69-71
TAM METİN
Araştırma
10. Hastanede Yatan Kâlb Hastalarında Depresif Belirtilerin Bâzı Değişkenler Yönünden İncelenmesi
M Kelleci, D Aydın, S Sabancıoğulları, S Doğan
Yeni Symposium, 2010; 48(1):72-76
TAM METİN