Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2003; Cilt: 41; Sayı: 4
Derleme
1. Abraham H. Maslow (EBE)
MK Doksat
Yeni Symposium, 2003; 41(4):163-164
TAM METİN
Araştırma
2. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında öğretmenlerin bilgileri ve tutumları
F Toros
Yeni Symposium, 2003; 41(4):165-168
TAM METİN
3. Majör Depresif Bozukluk’ta Venlafaksin XR ve Reboksetin’in Etkililik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması
C Akkaya, Y Sivrioğlu, A Sarandöl, S Kırlı
Yeni Symposium, 2003; 41(4):170-177
TAM METİN
4. Mastalji Hastalarında Aleksitimi, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri: Kontrollü Bir Çalışma
V Topçuoğlu, MK Kuşçu, A Gımzal, Y Bez, N Fıstıkçı, T Çakır, B Güllüoğlu
Yeni Symposium, 2003; 41(4):178-184
TAM METİN
5. Sağlıklı Bireylerde Monoamin Oksidaz-A Gen Polimorfizmi
N Erdal, ME Erdal, H Çamdeviren, M Özkaya, T Gökdoğan, H Herken
Yeni Symposium, 2003; 41(4):185-189
TAM METİN
Derleme
6. Stigmatizasyon
N Kocabaşoğlu, S Aliustaoğlu
Yeni Symposium, 2003; 41(4):190-192
TAM METİN
Araştırma
7. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi
M Yanık, Z Şimşek, M Katı, M Nebioğlu
Yeni Symposium, 2003; 41(4):194-199
TAM METİN
Derleme
8. Şizofrenide P300 Bozuklukları: Onarılabilir mi? (1)
AS Gönül
Yeni Symposium, 2003; 41(4):200-200
TAM METİN