Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:2003; Cilt: 41; Sayı: 3
Araştırma
1. 200 Vajinismus vak'ası ve eşlerinin psikolojik yönden incelenmesi
M Oktay, K Tombul
Yeni Symposium, 2003; 41(3):115-119
TAM METİN
2. Hastanede yatan tıbbî hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyleri ile sosyodemografik faktörlerin ilişkisi
K Yazıcı, Ş Tot, A Yazıcı, A Kanık, P Erdem, V Buturak, Y Okyay, Y Şimşek
Yeni Symposium, 2003; 41(3):120-124
TAM METİN
3. Polikliniğe devamı yordamak mümkün mü?
F Torun, A Çorapçıoğlu, AG Yüksel
Yeni Symposium, 2003; 41(3):125-130
TAM METİN
4. Sivas il merkezinde alkol kötüye kullanımı ve bağımlılığının epidemiyolojisi, sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi ve l. eksen eştanıları
Ş Karaer, N Kuğu, O Doğan, G Akyüz
Yeni Symposium, 2003; 41(3):131-142
TAM METİN
5. Tıp doktorlarında psikiyatrik sorunlar
Ş Tot, N Bal
Yeni Symposium, 2003; 41(3):143-150
TAM METİN
Derleme
6. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemesinin (FMRI) ilkeleri
AS Gönül
Yeni Symposium, 2003; 41(3):152-153
TAM METİN
Araştırma
7. Spinal Müsküler Atrofi: Bir klinik araştırma
M Bozluolcay, Z Pelin, V Demirbilek, G Erkol, Ö Çokar
Yeni Symposium, 2003; 41(3):154-156
TAM METİN