Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:1991; Cilt: 29; Sayı: 1
Derleme
1. Psikiyatride Biyolojik Testler
MK Arıkan
Yeni Symposium, 1991; 29(1):5-12
2. Sınav Kaygısının Başarı Üzerindeki Etkisi
A Baltaş, Ş Küçük, E Zeyrek, İ Arıkan
Yeni Symposium, 1991; 29(1):13-19
3. DST'nin Ayaktan Başvuran Hastalarda Teşhis Değeri
AC Arzık
Yeni Symposium, 1991; 29(1):20-28
Olgu Sunumu
4. Bir Servikal Kot Vak'ası Sebebiyle Torasik Çıkış Sendromu
N Solakoğlu, B Demirgil
Yeni Symposium, 1991; 29(1):29-36
Araştırma
5. Diabetes Mellitusda Periferik ve Otonom Nöropati
H Tireli, H Şencan
Yeni Symposium, 1991; 29(1):37-46
6. İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetes Mellitusta Kardiyovasküler Otonom Nöropatinin Fizik Uyaranlara Verilen Cevaplarla Araştırılması
M Özyazar, M Caner, H İlkova, U Görpe, MY Gözükara, N Bağrıaçık
Yeni Symposium, 1991; 29(1):47-53
7. Primer İnfertilite Vak'alarında Endometrium Kalınlığının Ultrason İle İzlenmesi ve Hormon Değerleri İle Karşılaştırılması
V Yedigöz, D Topçuoğlu, E Altay, A Ilıcalı
Yeni Symposium, 1991; 29(1):54-57
Olgu Sunumu
8. Ender Rastlanan Bir Rieger Sendromu Vak'ası
AN Esen, G Uludoğan, T Şengör, H Erker
Yeni Symposium, 1991; 29(1):58-63
Derleme
9. Nervus İschiadicus İle Musculus Piriformis İlişkisi
R Gürün
Yeni Symposium, 1991; 29(1):64-69