Dergi Ara >>
Yeni Symposium>> Yıl:1982; Cilt: 20; Sayı: 3
Derleme
1. Transseksüalite, Transvestitism ve Cinsiyet Değiştirme Ameliyatları
A Ekşi
Yeni Symposium, 1982; 20(3):5-11
2. Ağrı
E Adam, L Antikacıoğlu
Yeni Symposium, 1982; 20(3):12-17
3. Çocuk EEG'si
Ö Polvan
Yeni Symposium, 1982; 20(3):18-26
4. Teşhis ve Tedavi Açısından Tremorlar
K Selekler
Yeni Symposium, 1982; 20(3):22-37
5. Erken Tümör Teşhisinde Radyonüklid Metodlar
İ Urgancıoğlu, T Özpaçacı
Yeni Symposium, 1982; 20(3):38-47
Olgu Sunumu
6. Eklem, Kalb, Karaciğer ve Böbrek Bozuklukları İle Seyreden Bir Bruselloz Vak'ası
A Sukyasyan, V Tezcan, T Beğer, Y Velidedeoğlu, Ş Kayahan
Yeni Symposium, 1982; 20(3):48-59
Araştırma
7. Duodenum Ülserinde Serum Gastrini
İ Dinç, İU Yurdakul, E Çağlar, Ç Demiroğlu
Yeni Symposium, 1982; 20(3):60-65
Olgu Sunumu
8. Doğuma Engel Vulva Ödemi Tedavisi
C Şanioğlu, S Topçuoğlu, S Şahmay
Yeni Symposium, 1982; 20(3):66-70
Derleme
9. XVI. Asır Osmanlı Sarayında Yemeklerin Mevsimlere Göre Düzenlenmesi ve Devrin Tababetlyle Alâkası
NS Akdeniz
Yeni Symposium, 1982; 20(3):71-80