Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2008; Cilt: 10; Sayı: 1
Araştırma
1. İntihar Girişiminde Bulunanlarda Demografik Özelikler, Yaşam Olayları ve Sosyal Desteğin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
A Yaşan, R Danış, A Eşsizoğlu, M Özkan
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(1):1-8
ÖZET
2. Hemşirelerin İş Ortamlarındaki Stres Kaynakları; Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri: Yoğun Bakım ve Yataklı Birimlerde Hizmet Veren Hemşireler Arasında Yapılan Bir Karşılaştırma Çalışması
AE Altıntoprak, S Karabilgin, Ö Çetin, G Kitapçıoğlu, A Çelikkol
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(1):9-17
ÖZET
3. Şizofreni ve Bipolar Bozukluklu Hastalarda Tipik ve Yeni Nesil Antipsikotiklerin Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri
S Özsoy, E Eşel, HB İzgi, MT Turan, S Sofuoğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(1):18-22
ÖZET
4. Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda Psikiyatrik Değerlendirme
FÇ Çelikel, F Erdemir, AM Celep, BE Cumurcu, BS Parlaktaş, Ü Erkorkmaz
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(1):23-28
ÖZET
5. Metabolik Sendromda Yaşam Kalitesi: Komorbid Psikiyatrik Bozuklukların Etkisi
A Altındağ, R Demirbağ, G Saraçoğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(1):29-33
ÖZET
Olgu Sunumu
6. Klozapin Tedavisinin Kesilmesinden Sonra Ortaya Çıkan Capgras Sendromu
O Virit, HA Savaş, M Bulut
Türkiye'de Psikiyatri, 2008; 10(1):34-37
ÖZET