Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2002; Cilt: 4; Sayı: 2-3
Derleme
1. Freud'dan bugüne yaratıcı-sanatçı psikodinamiğine bakış
Y Alper
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):65-77
2. Güncel psikiyatride rüyalara bakış
Ö Öztürk, E Bora, B Veznedaroğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):78-83
Araştırma
3. Şizofreni belirtilerindeki değişimin işlevsellik üzerine etkileri: Klozapin ile iki yıllık izlem
E Taner, B Coşar, E Işık
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):84-91
4. Alkol bağımlılığında "DID relaps-remisyon ölçeği" nin geçerlik ve güvenirlik ön çalışması
İÖ İlhan, H Demirbaş, YB Doğan
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):92-99
5. Çocuk ve ergenlerdeki major depresif bozukluğuna eşlik eden tanıların dağılım ve sıklığının araştırılması
İ Erdoğan, M Tamar
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):100-106
6. Alkol kullanım bozuklukları tanıma testinin geçerliği ve güvenirliği
Ö Saatçioğlu, C Evren, D Çakmak
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):107-113
7. Şizofrenili hastalarda cinsiyet farklılığı: sosyodemografik ve klinik açıdan karşılaştırma
B Evren, C Evren, N Karamustafalıoğlu, N Tomruk, N Alpay
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):114-124
8. Mersin Üniversitesi öğrencilerinde madde kullanım yaygınlığı ve ilişkili özellikler
K Yazıcı, Ş Tot, AE Yazıcı, Ö Metin, P Erdem, N Bal, V Buturak
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):125-132
Derleme
9. Psikotrop ilaçlarda çekilme belirtileri
Y Genç, Ç Etik, A Arıkazan, E Işık
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(2-3):133-141