Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2002; Cilt: 4; Sayı: 1
Derleme
1. Alkol-madde bağımlılığında relapsın nörobiyolojik temelleri
İÖ İlhan, YB Doğan
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):1-6
2. Ekstremite amputasyonunun psikiyatrik ve psikososyal etkileri ve koruyucu ruh sağlığı müdahaleleri
F Akıncı
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):7-13
Araştırma
3. Eskişehir ili birinci basamak sağlık kurumlarındaki hekimlerin psikiyatrik hizmet, tanı ve tedavilere karşı tutumları
Ç Yenilmez, Ü Ayrancı, C Kaptanoğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):14-24
4. Şizofrenide ketiapin ve haloperidolün etkinlik ve yan etki profillerinin karşılaştırılması
M Atmaca, M Kuloğlu, Ö Geçici, A Ünal, AE Tezcan
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):25-31
5. Şizofrenik hastalarda izlenen depresif belirtilerin oluşumunda negatif semptomların ve nöroleptikle indüklenmiş ekstrapiramidal semptomların etkisi
CF Eren, E Işık
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):32-40
6. Ortaöğretim öğrencilerinde sosyal fobi ve benlik saygısı arasındaki ilişki ve bunları etkileyen faktörler
Z Arıcıoğulları, A Altındağ, Ö Özbulut, Ş Özen, A Sır
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):41-48
7. Türkiye'deki psikiyatristlerin psikiyatriyle ilgili teorik-felsefi konulardaki görüşleri
HA Savaş, A Coşkun, O Hayran, HS Gergerlioğlu, O Arkonaç
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):49-57
Olgu Sunumu
8. Klinik vaka tartışması
A Sayın
Türkiye'de Psikiyatri, 2002; 4(1):58-64