Dergi Ara >>
Türkiye'de Psikiyatri>> Yıl:2000; Cilt: 2; Sayı: 2
Derleme
1. Anksiyetenin nörobiyolojisi: Emosyonlar ve bellek üzerine bir model
S Candansayar, B Coşar
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):65-77
Araştırma
2. Remisyonda unipolar depresyonda kişilerarası şemalar
A Erol, F Yazıcı, G Toprak, S Oksay
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):78-86
3. Acil serviste konversiyon bozukluğu tanısı konan hastaların sosyodemografik özellikleri, stres faktörleri, I. ve II. eksen tanıları
Ş Özen, Ö Özbulut, A Altındağ, Z Arıcıoğulları
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):87-97
4. Major depresif bozukluk tedavisinde amitriptillin ve mirtazapinin karşılaştırılması
M Turan, R Aşkın, M Telcioğlu, AS Çilli
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):98-103
Derleme
5. Deprem sonrası psikiyatrik yaklaşım
H Karakılıç
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):104-111
Araştırma
6. Ankara şehir merkezinde bulunan beş lisedeki öğrencilerin sigara ve alkollü içki kullanma durumları
H Delikaya, MN İlhan, I Maral
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):112-120
7. Eroini damar yoluyla kullanan ve kullanmayanlar arasındaki özelliklerin karşılaştırılması
C Evren, K Ögel, D Tamar, ME Önder, D Çakmak
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):121-128
8. Şizofreni hastalarında serum bakır ve çinko düzeyleri ve enzimatik olmayan antioksidan savunma sistemi
İ Meram, H Herken, S Ahi, M Tarakçıoğlu
Türkiye'de Psikiyatri, 2000; 2(2):129-135