Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2004; Cilt: 15; Sayı: 1
Araştırma
1. Diyet yapan ve yapmayan ergenlerin kendilik algısı, beden imajı ve beden kitle indeksi açısından karşılaştırılması
S Örsel, BI Canpolat, A Akdemir, MH Özbay
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):5-15
TAM METİN
2. Motorlu araç kazalarından sonra görülen akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu
M Özaltın, C Kaptanoğlu, G Aksaray
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):16-25
TAM METİN
3. Belirti yorumlama ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenilirliği
Ö Yenier Duman, S Usubütün, E Göka
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):26-40
TAM METİN
4. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde nöropsikolojik bulgular
B Öncü, Ş Ölmez
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):41-46
TAM METİN
5. Hangi etiket daha damgalayıcı: Ruhsal hastalık mı? Akıl hastalığı mı?
E Özmen, EO Taşkın, D Özmen, MM Demet
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):47-55
TAM METİN
Derleme
6. Otistik bozukluğu olan çocuklarda bağlanma
B Pehlivantürk
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):56-63
TAM METİN
7. Hasta hekim ilişkisinin güncel sorunları ve kültürlerarası yönleri: Bir bakış
E Koch, T Turgut
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):64-69
TAM METİN
Olgu Sunumu
8. Kendilik psikolojisi kuramına göre kendilik bozuklukları: Bir olgu sunumu
Ö Terbaş
Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):64-69
TAM METİN