Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:2003; Cilt: 14; Sayı: 4
Araştırma
1. Eksiklik sendromu olan ve olmayan şizofreni tanılı hastalarda bölgesel beyin kan akımlarının karşılaştırılması
Y Yürekli, Z Bodur, L Gülseren, L Mete
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(4):255-262
TAM METİN
2. Cornell Demansta Depresyon Ölçeği'nin Türk yaşlı toplumda geçerlik ve güvenirliliği
T Amuk, F Karadağ, N Oğuzhanoğlu, A Oğuzhanoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(4):263-272
TAM METİN
3. Ruhsal Esenlik Anketi 12: Türkçe Formun son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda geçerlik ve güvenilirlik çalışması
A Sağduyu, V Şentürk, İ Aydın, S Özel
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(4):273-280
TAM METİN
4. Şizofreni rehabilitasyonunda aile ve gönüllülerle yürütülen bir kulüp-ev denemesi
M Yıldız, Ü Tural, S Kurdoğlu, ME Önder
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(4):281-288
TAM METİN
Derleme
5. Tıp etiği ve tıp hukuku açısından klinik ilaç çalışmaları
NÖ Büken, E Büken
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(4):289-300
TAM METİN
6. Erken yaşam stresörlerinin nörobiyolojik sonuçları
K Dumlu, C Cimilli
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(4):301-310
TAM METİN
Olgu Sunumu
7. Bir yasak-sevi olgusuna yaklaşım ve karşılaşılan güçlükler
HD Özgüven, Ç Soykan, H Yazar
Türk Psikiyatri Dergisi, 2003; 14(4):311-318
TAM METİN