Dergi Ara >>
Türk Psikiyatri Dergisi>> Yıl:1990; Cilt: 1; Sayı: 1
Editörden
1. Başlarken
MO Öztürk
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):1-1
2. Dünyada ve Ülkemizde Psikiyatrinin Durumu
O Arkonaç, D Karan, Ö Köknel, T Örnek
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):2-7
Derleme
3. Anksiyete Hastalıktan, Panik ve Fobiler
M Başoğlu
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):8-16
4. Panik Bozukluğu Tedavisinde Trisiklik Antidepresanlar ve MAO İnhibitörleri
MR Liebowitz
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):17-21
5. Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Serotonin
C Kılıç
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):22-24
6. Şizofrenide Biyolojik Konular
Y Savaşır
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):25-30
Araştırma
7. Çocukluk Korkuları: Korku Tarama Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri ve Gecekondu Kesimine İlişkin Norm Çalışması
N Erol, N Şahin, H Özcebe
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):31-38
Derleme
8. Fonksiyonel Enürezis
T Söhmen
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):39-42
Olgu Sunumu
9. Histeri Konusunda Olgu Sunumu ve Literatürü Gözden Geçirme: Kalıcı Organik Bozukluk Gösteren Bir Psikojenik Monopleji
S Birsöz
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):43-46
Derleme
10. Psikoterapide Bir Yüzleştirme Biçimi Olarak Benzetme
KR Özbayrak
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):47-50
11. Bir Akıl Hastanesi Kapalı Servisinin İyileştirme Çalışması
AC Arzık
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):51-55
12. Araştırma Yazılarında Uyulması Gereken Temel ilkeler
I Savaşır
Türk Psikiyatri Dergisi, 1990; 1(1):56-57