Dergi Ara >>
Araştırma
1. Sağ serebral hemisferin bilişsel işlevlerine duyarlı üç nöropsikolojik testin özellikleri ve aralarındaki ilişkiler
M Kurt, S Karakaş
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2000; 8(4):251-265
2. Bir grup şizofenik hastada intihar düşünceleri ve depresyon
A Uslu, L Sevinçok
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2000; 8(4):266-273
3. Ortopedik cerrahi girişim sonrası deliryum gelişimini etkileyen nedenler
E Yıldırım, C Tuğlu, O Çalıyurt, E Vardar, E Abay
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2000; 8(4):274-280
4. Major depresif bozuklukta bedenselleştirmenin depresyon ve bunaltı ile ilişkisi
M Yıldız, MNK Göker
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2000; 8(4):281-284
Olgu Sunumu
5. Borderline hastalarla yapılan dinamik yönelimli sanat psikoterapi grubunda sürecin değerlendirilmesi
N Eren, Ö Özdemir, NE Öğünç, MB Saydam
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2000; 8(4):285-294
Derleme
6. Travma sonrası stres bozukluğunun nörofizyoloji ve tedavisinde serotoninin rolü
A Doruk
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 2000; 8(4):295-301