Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1973; Cilt: 10; Sayı: 1
Olgu Sunumu
1. Tanı Güçlüğü Gösteren ve Santral Sinir Sistemi Belirtileri Ön Plânda Olan Bir Nörofibromatozis Vakası
K Tükel, H Özcan, A Çelebi, G Gürsoy
Nöropsikiyatri Arşivi, 1973; 10(1):1-6
Araştırma
2. Sigara İçmede Rol Oynayan Faktörler
E Adam, G Peker
Nöropsikiyatri Arşivi, 1973; 10(1):7-19
3. Oxazepam'in Çeşitli Psikiyatrik Belirtiler Üzerine Etkisi
S Özaydın, G Koptagel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1973; 10(1):20-35
Derleme
4. Periferik Nöropatiler I
Ç Özdemir
Nöropsikiyatri Arşivi, 1973; 10(1):36-41
Olgu Sunumu
5. Değişik Klinik Tablo Gösteren İntrakranial Arterio-Venöz Malformasyonlar : İki Vaka Takdimi
M Tevrüz, K Alkan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1973; 10(1):42-48