Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1972; Cilt: 9; Sayı: 2
Derleme
1. Brain Scan=Beyin Sintigrafisi
K Tükel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1972; 9(2):65-84
2. İnsanda İstikbal Endişesi ve Depresyonların Oluşumundaki Yeri
E Adam
Nöropsikiyatri Arşivi, 1972; 9(2):85-107
Olgu Sunumu
3. Miyokimi, Miyotoni, Atrofi ve Hiperhidroz Sendromu: Bir Vaka Dolayısıyla
A Ülkü, Y Karaosmanoğlu
Nöropsikiyatri Arşivi, 1972; 9(2):108-118
Araştırma
4. Akut Psikozlarda Serum Kreatinfosfokinaz (CPK) ve Aldolaz (ALD) Ölçümünün Yeri
A Tangör, E Aktin, M Özek
Nöropsikiyatri Arşivi, 1972; 9(2):119-128
5. Thiethylperazine (Torecan) Alanlarda Görülen Ekstrapiramidal Belirtiler Hakkında
A Çelebi
Nöropsikiyatri Arşivi, 1972; 9(2):129-131