Dergi Ara >>
Nöropsikiyatri Arşivi>> Yıl:1971; Cilt: 8; Sayı: 1
Derleme
1. Psikiyatri Eğitiminde Araştırmanın Yeri
Ö Köknel
Nöropsikiyatri Arşivi, 1971; 8(1):1-21
Olgu Sunumu
2. Kliniğimizde Tetkik Etmek Fırsatını Bulduğumuz Bazı Heredofamilyal Hastalıklar
H Özcan, A Çelebi, E Aktin, A Baslo
Nöropsikiyatri Arşivi, 1971; 8(1):22-31
3. Şizofrenik Tablo Gösteren Bir "İkiz Eşi" Vakası
E Adam, İ Akkök
Nöropsikiyatri Arşivi, 1971; 8(1):32-38
Derleme
4. Depresyonların Biyokimyası
T Bayar
Nöropsikiyatri Arşivi, 1971; 8(1):39-44
5. Adale Kasılması, Spastisite ve Adale Gevşeticiler
H Özcan
Nöropsikiyatri Arşivi, 1971; 8(1):45-50